Wyceny i operaty

Oględziny maszyn, ustalenie aktualnej wartości maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ich stanu technicznego.

Oceny techniczne i wyceny:

 • Maszyn i urządzeń do obróbki metali.
 • Linii produkcyjnych, obrabiarek i oprzyrządowania.
 • Środków transportu.
 • Maszyn dla przemysłu spożywczego.
 • Maszyn, urządzeń i instalacji dla przemysłu chemicznego.
 • Urządzeń do budownictwa i wytwarzania materiałów budowlanych.
 • Innych urządzeń dla przemysłu, handlu i usług.
 • Kompleksowa wycena środków trwałych zakładów.

Opinie i Ekspertyzy Techniczne

 • Opinie dotyczące stanu i funkcjonowania, maszyn i urządzeń, jak również ekspertyzy maszyn i urządzeń, które uległy awarii, lub mogły być przyczyną wypadku.

Wycena Urządzeń Używanych

Wyceny szacunkowe maszyn i urządzeń do celów:

  • Udzielania leasingów, kredytów.

Przekształceń prawnych: likwidacji, upadłości, zawierania umów, zmian własności. Księgowych: ustalenie wartości początkowej, aktualizacja majątku firmy, udziału środków trwałych w majątku. Analizy decyzji inwestycyjnych, modernizacji przedsiębiorstw, analiz ekonomicznych.

Operaty Szacunkowe dla Banków

 • Oceny techniczne maszyn i urządzeń oraz określenia ich szacunkowej wartości rynkowej na zlecenie Banków z zachowaniem wymogów narzuconych przez banki. Operaty szacunkowe wykorzystywane do udzielania kredytów, leasingów itp.