Rzeczoznawstwo samochodowe

Opinie i ekspertyzy w zakresie techniki samochodowej
i ruchu drogowego:

  • Opinie i ekspertyzy techniczne pojazdów samochodowych i maszyn.
  • Wyceny wartości pojazdów i maszyn dla użytkowników prywatnych , banków, urzędów skarbowych i celnych.
  • Opinie techniczne powypadkowe uszkodzonych pojazdów – dla towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Kosztorysowanie napraw powypadkowych samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, pojazdów specjalnych w systemach Audatex, Eurotax.
  • Weryfikacja kosztów naprawy pojazdu oraz wartości odszkodowania ustalona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
  • Wyliczenie rynkowego ubytku wartości pojazdu.
  • Ustalenie wartości rezydualnej pojazdu.
  • Ekspertyzy – rekonstrukcje wypadków drogowych.
  • Opiniowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich i unikatowych
  • Wyceny maszyn, urządzeń i innych środków technicznych.